Cách đấu giá iphone qua ebay.com

Cách đấu giá iphone qua ebay.com

Cách đấu giá iphone qua ebay.com
B1: Chúng ta vào trang ebay.com vào mục tìm kiếm và search chiếc iphone mà mình muốn đấu giá.


                                                                                                     (đấu giá iphone qua ebay.com)

Bước 2: Sau khi hiện ra sản phẩm iphone , thì mình bấm vô Aution để tìm sản phẩm có thời gian đấu giá ebay gần hết giờ .
Sau khi bấm vào sản phẩm của các bạn hiện ra thời gian còn lại , các bạn click vào xem chi tiết nhà mạng , cấu hình , điện thoại có thiếu gì không ..

                                                                     (dau-gia-ebay)
Phần xem chi tiết sản phẩm các bán click vào và kéo bên dưới Desciption 

 

Sau khi xem chi tiết các bạn chuẩn bị đấu giá , để đấu giá phải có 1 tài khoản ebay và 1 địa chỉ mỹ , phần này các bạn click vào đây để xem hướng dẫn nhé. Sau khi có tài khoản các bạn xem chi tiết đấu giá tại đây nha 
 

                                                                Clip đấu giá ebay
icargo.vn

Văn phòng đại diện tại Mỹ

Địa chỉ: 16760 SW OAK ST CITY: BEAVERTON OREGON ZIPCODE: 97007 Phone:7149075739; Country: United States.

Dịch vụ mua hộ và vận chuyển hàng từ Mỹ về VN .

Bình Luận